Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten

Reeds geruime tijd houden een aantal enthousiaste professionals in Nederland zich bezig met het relatief jonge beroep van diabetespodotherapeut, een nieuwe specialisatie binnen de Podotherapie. Desondanks was er tot op heden geen aparte beroepsvereniging in Nederland, die zich bezig hield met de verbetering van de bekendheid, waardering en kwaliteit van het beroep diabetespodotherapeut en met de belangen en posities van deze nieuwe zorgprofessionals. Op 10 januari 2013 is de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten officieel tot stand gekomen. Een nieuwe beroepsvereniging die vol enthousiasme aan de slag is om de diabetespodotherapeut in Nederland tot een geaccepteerd, gewaardeerd en volwaardig beroep in de huidige gezondheidszorg te maken.

Inhoudelijke omschrijving diabetespodotherapeut

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.

Wij hebben een samenwerkingsverband met:

nvvp
logo_ndf-300x144
Jubileumlogo_40jaar
wondplatformlogo
DVN logo pdf