Diabetespodotherapeut

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet en vervult vaak een centrale rol in het netwerk met andere zorgverleners. Het voorkomen en adequaat behandelen van voetcomplicaties bij diabetes heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving. De diabetespodotherapeut is een gespecialiseerde professional die zich richt op specifieke zorgvragen omtrent de diabetische voet. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut.

De diabetespodotherapeut voor complexe voetproblemen bij diabetes

Het tijdig diagnosticeren en het opstellen van een juist behandelplan bij een complex diabetisch voetprobleem behoeft expertise. De diabetespodotherapeut is opgeleid om deze complexe voetzorg te leveren, zowel in de eerste- als de tweedelijnszorg. Samen met huisarts, internist, (vaat)chirurg, orthopedisch schoenmaker, revalidatiearts of gipsverbandmeester. Binnen dit multidisciplinaire netwerk heeft de diabetespodotherapeut een centrale en coördinerende rol op basis van kennis en kunde.

Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

De vereniging en de leden zetten zich in om voor elke diabetespatiënt voetzorg op maat te kunnen bieden en daarnaast de multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt te verbeteren. Een diabetespodotherapeut vindt u via de website van de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten (NVvDP). Kijk voor meer informatie op www.diabetespodotherapeut.nl of stuur een bericht naar info@diabetespodotherapeut.nl.