Missie en Visie

Wat wil de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten bereiken?

Missie

  • Op landelijk niveau op een gegarandeerd kwaliteitsniveau voetzorg op maat voor elke diabetespati├źnt!
  • Op landelijk niveau in ieder multidisciplinair voetenteam een samenwerkingsverband met een diabetespodotherapeut, zowel intra- als extramuraal

Visie

  • Zorg op maat zonder onnodig lange wachttijden
  • Kort zorgtraject en adequate zorg door expertise van de diabetespodotherapeut
  • Diabetespodotherapeut is DE specialist m.b.t. complexe voetzorg en ulcera
  • Aanspreekpunt m.b.t. diagnostiek en behandeling, werkt multidisciplinair
  • Diabetische voetzorg = zorg op maat
  • Toenemende behoefte aan geregistreerde professional en multidisciplinaire aanpak op het gebied van de diabetische voet/wondzorg