Diabetische Voet- en Wondzorg tijdens de uitbraak van COVID-19

Er zijn in Nederland strenge maatregelen getroffen om de gevolgen van het coronavirus in te dammen. Dit heeft consequenties voor de continuïteit van zorg voor diabetespatiënten met risico op voetcomplicaties. De afgelopen dagen is er keihard gewerkt aan een document over diabetische voet- en wondzorg dat duidelijke kaders schept en praktische tips geeft hoe in de praktijk hier mee om te gaan. Deze documenten kunt u vinden onder het kopje Richtlijnen en Protocollen.