Nieuw bestuurslid van de NVvDP

Tijdens de ledenvergadering van 23 november is Michel Boerrigter toegetreden als algemeen bestuurslid van de NVvDP. Michel is in 2007 afgestudeerd als podotherapeut en in 2010 tot diabetespodotherapeut. De afgelopen jaren heeft hij zich als bestuurslid van de NVvP hard gemaakt om de preventieve voetzorg toegankelijk te maken voor alle mensen met chronische aandoeningen en een verhoogd risico op ulcera.

Michel: “Ik ben enorm blij te zijn toegetreden tot het bestuur van de NVvDP en kijk uit naar de samenwerking met de andere bestuursleden Lian Stoeldraaijers, René Hermanns en René Ottens. Op het beleidsmatige vlak hebben we als (diabetes)podotherapeuten de afgelopen jaren goede stappen gezet binnen de voet- en wondzorg. Nu is het tijd om vanuit de inhoud en wetenschap de voet- en wondzorg verder te bestendigen in het Nederlandse zorgstelsel”.